Přeskočit na obsah

Zapomenutá Ostrava v literárních ukázkách

Novoveské rybníky pod Bedřiškou.

Literární večer u hladiny novoveských rybníků vám přiblíží prostřednictvím ukázek z prací Josefa Filgase a Evžena Sonntaga Ostravu, která dávno zmizela. Bavit se budeme o známých místech, která byla kdysi (nechvalně) slavná. Poslechneme si také několik ukázek z ostravské hudební historie a zasoutěžíme si v rámci ostravského kvízu, který bude zaměřen na historii a současnost města. Předposlední části bude beseda s Petrem Lexou Přendíkem, kde se můžete ptát na vše, co vás zajímá z dějin Ostravy. Doporučujeme si vzít s sebou také ručník či piknikovou deku a případně též občerstvení. V závěru akce bude doslova volná zábava, jakési rozloučení s prázdninami. V případě deště se akce nekoná!

Akce se koná u novoveských rybníků, k nimž dojdete po asfaltové cestě přímo od zastávky tramvají Nová Ves, vodárna v Plzeňské ulici, jednotné vstupné je ve výši 150 Kč (částku můžete uhradit v hotovosti nebo pomocí QR kódu).