Přeskočit na obsah

Mariánskohorský průmysl a dělnické kolonie

Horní kolonie v Mariánských Horách, 80. léta 20. století.
Horní kolonie v Mariánských Horách, 80. léta 20. století.

Komentovaná vycházka přibližuje návštěvníkům přerod zemědělské vsi Lhotka v průmyslové město s novým názvem – Mariánské Hory. Zájemci se dozví základní data o vzniku Severní dráhy Ferdinandovy a jejím vlivu na rozvoj mariánskohorského průmyslu. Pozornost je dále věnována dolu Ignát/Jan Šverma a všem čtyřem koloniím, které vznikly na katastru Mariánských Hor od 90. let 19. století do 40. let 20. století. Během vycházky účastníci projdou všemi ulicemi Horní kolonie, která je známá pod názvem kolonie U Koule. Na jednotlivých zastaveních se návštěvníci dozví informace o stavebním vývoji, vybavení bytů, obyvatelstvu, dále o občanské vybavenosti, rekonstrukcích, modernizacích a proměnách kolonie po roce 1989. Součástí vycházky jsou ukázky archivních textů a také historických snímků.

Trasa 1 km, délka cca 60 minut, jednotlivé body zastavení zde, vstupné 100/80 Kč.
Sraz je vždy ve středu Mariánského náměstí v blízkosti vodotrysku.