Přeskočit na obsah

Ostrava hradbami obehnaná

Ostravská veduta z roku 1728 s vyobrazením hradeb.

Komentovaná vycházka představuje zájemcům historii městského opevnění. Trasa vede místy, kde kdysi stávaly hradby. Během procházky se návštěvníci dozví základní informace o vzniku hradeb a o jejich demolici. Pozornost bude věnována také třem městským branám a únikovému východu z centra města, navštívíme též poslední pozůstatek hradeb a přiblížíme si jednotlivé parametry městského opevnění. Součástí vycházky je ukázka historických nákresů a fotografií hradeb.

Trasa 2 km, trvání cca 90 minut, vstup zdarma: vycházka je organizována v rámci projektu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s názvem „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2023“, který je finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

Sraz je na tramvajové zastávce Elektra na ulici Nádražní.