Přeskočit na obsah

Ostrava hradbami obehnaná

Ostravská veduta z roku 1728 s vyobrazením městských hradeb.

Komentovaná vycházka představuje zájemcům historii městského opevnění. Trasa vede místy, kde kdysi stávaly hradby. Během procházky se návštěvníci dozví základní informace o vzniku hradeb ve 14. století a o jejich demolici ve století 19. Pozornost bude blíže věnována také třem městským branám (Hrabovská, Kostelní, Přívozská) a únikovému východu z centra města. Navštívíme též poslední pozůstatky ostravských hradeb a přiblížíme si jednotlivé parametry městského opevnění. Součástí vycházky je ukázka historických nákresů a fotografií pozůstatků hradeb.

Trasa 1,5 km, trvání cca 90 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti nebo pomocí QR kódu).
Sraz je na tramvajové zastávce Elektra na ulici Nádražní.