Přeskočit na obsah

VIA SILESIA 11: zaniklé obce Osoblažska

Moravské Pelhřimovy zanikly krátce po 2. světové válce, pohlednice z roku 1905.

Co vás čeká?

Další celodenní autobusový zájezd nabízí pohled na novodobou historii Osoblažska. Během zájezdu se seznámíme s příběhem města Osoblahy, jehož význam v regionu začal upadat již v 18. století. Navštívíme zdejší židovský hřbitov, který je jedinou památkou na někdejší židovské osídlení. Z hřbitova se vydáme k hřbitovnímu kostelu sv. Mikuláše, abychom pak dále pokračovali do centra zaniklé obce Studnice, která byla srovnána se zemí po 2. světové válce. Ve fotografiích si připomeneme společné osudy mnoha obcí v Osoblažském výběžku. Poté přejedeme na obědovou pauzu do Slezských Rudoltic (obědy pouze na předobjednávku předem do neděle 7. dubna). Odsud pak vyrazíme do dvou sousedících obcí, které odděloval potok Trója. Až do 20. století nesly název Pruské a Moravské Pelhřimovy. Zatímco z pruské části, která dnes náleží Polsku, zbylo ještě dost stavení, moravskou část připomíná pouze gotický kostel sv. Jiří a bývalý hostinec. Na polské straně navštívíme ruiny vypáleného kostela sv. Josefa, podíváme se na chátrající empírový zámek, který je neuvěřitelným příběhem opakovaného zmaru, z něhož doslova mrazí. Poté projdeme kolem zámecké kapličky sv. Anny na stranu České republiky, kde si připomeneme život a likvidaci Moravských Pelhřimovů. Upozorňujeme, že trasa vede po polních i blátivých cestách, proto doporučujeme vhodný oděv a obuv. Během zájezdu nachodíme necelých 10 km po rovinatém terénu.

Časový harmonogram zájezdu:

7:45 hod.: příjezd autobusu k nádraží Ostrava-Vítkovice

8:00 hod.: odjezd od nádraží Ostrava-Vítkovice, na opozdilce se vzhledem k přesně načasovanému programu nečeká

9:30 hod.: příjezd do Osoblahy

9:30 až 10:15 hod.: prohlídka Osoblahy a návštěva zdejšího unikátního židovského hřbitova

10:15 až 11:45 hod.: vycházka kolem hřbitovního kostela sv. Mikuláše do zaniklé osady Studnice (3 km)

11:45 až 12:00 hod.: zastavení v pozůstatcích bývalé osady Studnice, prezentace dějin a historických snímků

12:00 až 13:00 hod.: přechod zpět do Osoblahy (3 km)

13:15 hod.: odjezd z Osoblahy do Slezských Rudoltic

13.30 až 15:00 hod.: obědová pauza v restauraci (zde možnost objednat si POUZE PŘEDEM VE FORMULÁŘI OBĚD)

15:00 hod.: přejezd do polské obce Pielgrzymów, procházka po zanikající obci, návštěva vypáleného kostela sv. Josefa, vycházka na českou stranu do bývalé obce Moravské Pelhřimovy, odkrývání pozůstatků historie, návštěva okolí gotického kostela sv. Jiří (2 km)

17:00 hod.: odjezd z Pelhřimovů do Ostravy

18:15 hod.: příjezd k nádraží Ostrava-Vítkovice

Cena a rezervace?

Cena zájezdu činí 990 Kč a zahrnuje dopravu autobusem, průvodcovské služby, informační brožurku a nápoj na cestu.

Rezervace se přijímají jen prostřednictvím vyplněného rezervačního formuláře, který stáhnete ZDE:

Osoblaha na počátku 20. století.
Židovský hřbitov v Osoblaze.
Kaple v zaniklé osadě Studnice.
Hřbitovní kostel sv. Mikuláše v Osoblaze
Zanikající empírový zámek v Pielgrzymówie
Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech.