Přeskočit na obsah

Mariánské Hory: když se obec Lhotka změní ve výstavní město

Mariánské náměstí v roce 1916.

Vycházka centrem Mariánských Hor mezi Stojanovým a Mariánským náměstím přibližuje okolnosti založení vsi Lhotka a její přerod v moderní město s názvem Mariánské Hory. Pozornost je zprvu věnována nejstarším dějinám a souvislostem s dějinami Ostravska. Značná část vycházky mapuje významné dominanty Mariánských Hor, které zde vznikaly na přelomu 19. a 20. století (kostel, fara, školy, radnice, kolonie, městské domy, kolonie U Koule aj.). Návštěvníci se také dozví podrobnosti o povýšení obce Mariánské Hory na město (1907). Pozornost je věnována také zdejším spolkům, drobným památkám či etymologii pomístních názvů. Součástí vycházky je ukázka dobových fotografií a literárních úryvků.

Trasa 1,2 km, délka cca 90 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti či pomocí QR kódu).
Sraz je vždy u kostela Panny Marie, Královny.