Mariánské Hory: když se obec Lhotka změní ve výstavní město

Mariánské náměstí v roce 1916.
Mariánské náměstí v roce 1916.

Vycházka centrem Mariánských Hor mezi Stojanovým a Mariánským náměstím přibližuje okolnosti založení vsi Lhotka a její přerod v moderní město s názvem Mariánské Hory. Pozornost je zprvu věnována nejstarším dějinám a souvislostem s dějinami Ostravska. Značná část vycházky mapuje významné dominanty Mariánských Hor, které zde vznikaly na přelomu 19. a 20. století (kostel, fara, školy, radnice, kolonie, městské domy aj.). Návštěvníci se také dozví podrobnosti o povýšení obce Mariánské Hory na město. Pozornost je věnována také zdejším spolkům, drobným památkám či etymologii pomístních názvů. Součástí vycházky je ukázka dobových fotografií.

Trasa 1,2 km, délka cca 90 minut, vstupné 100/80 Kč.
Sraz je vždy u kostela Panny Marie, Královny.