Přeskočit na obsah

Halda Hrabůvka: průmyslová skládka, postindustriální krajina

Pohled na temeno haldy v Hrabůvce v 70. letech 20. století.

Komentovaná vycházka seznamuje zájemce s dějinami jednoho z největších průmyslových odvalů OKR. Na začátku přednášky si zájemci vyslechnou informace o nejstarších zmínkách o prostoru dnešní haldy. Vycházka dále sleduje založení a vývoj haldy napříč 20. stoletím. Na jednotlivých zastaveních dokumentuje přírodní poměry, druhy ukládaného odpadu a také opakované snahy o rekultivaci postindustriální krajiny. Pozornost je též věnována dalším využitím haldy: testovací střelnici, protileteckému krytu, briketárně, panelárně a výrobně izolačních hmot. Vycházka je zakončena u někdejšího náhonu, kde je dochován také původní tunelek, který byl jedinou cestou, jak projít z Hrabůvky do Kunčic. Na vycházku si vezměte pevnou obuv /nerovný terén, místy bláto/.

Trasa 3 km, délka cca 100 minut, jednotlivé body zastavení zde, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti, nebo pomocí QR kódu).
Sraz je u podchodu autobusové zastávky Benzina.