Přeskočit na obsah

Bělský les: když zelené plíce Ostravy dýchají historií

Starobělské Lurdy v roce 1918.

Oblíbená komentovaná vycházka Bělským lesem připomíná historii největšího městského lesa v ČR od středověku po současnost. Nejprve se návštěvníci seznámí s nejstaršími písemnými zmínkami o Bělském lese, který se původně nazýval Studna, poté připomeneme původní skladbu lesního porostu a její proměny napříč staletími. Zájemci se dozví také základní informace z historie oblíbených výletních restaurací (Dakota, Helbich, Koliba). Neopomeneme ani druhou světovou válku, osudy německých kasáren, tramvajovou trať z roku 1929, zaniklé rybníky, současné prameny a studánky a zaměříme se také na minulost i současnost Starobělských Lurd, které by nevznikly nebýt blízkého Rekonvalescentu Vítkovických železáren. Zajímavostí vycházky je návštěva nejstaršího stromu Bělského lesa, který zde roste přibližně od roku 1860. Trasa návštěvníky provádí také novým dřevěným chodníkem nad mokřady a křížovou cestou z roku 2019, jež je jedinou svého typu ve veřejném prostoru na území města. Součástí vycházky je ukázka historických snímků jednotlivých míst. Zazní také ukázky literárního obrazu „Běláku“ z pera Evžena Sonntaga z roku 1929 a Josefa Filgase z roku 1933.

Trasa 3,1 km, délka cca 120 minut. Vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti, nebo pomocí QR kódu).
Sraz je naproti restaurace Dakota na Plzeňské ulici (zastávka MHD Bělský les, v blízkosti je také stojan sdílených kol Nextbike a parkoviště).