Přeskočit na obsah

Hulvácký les: propíchnuté plíce Ostravy

Hulvácký les s koupalištěm, léto 1940.

Hulvácký les patří k nejznámějším stromovým porostům na území města. Jeho známá historie sahá do raného novověku. Právě minulosti mnohdy až ikonických míst patří valná část komentované vycházky. Návštěvníci procházky se dozví informace o pojmenování lesa, o výstavbě říšské silnice v době Marie Terezie, jež les rozdělila na dvě části, ale také o budování Plzeňské ulice, která les dále rozčlenila. Chybět nebudou informace o zdejším funkcionalistickém koupališti, Jarkově výletní restauraci, památném stromu, o novoveské vodárně či o střelnici. Součástí vycházky je také ukázka historických fotografií, nechybí ani novinové a literární ukázky týkající se surových vražd, jež se udály roku 1887 právě v Hulváckém lese…

Trasa 2 km, délka cca 90 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti, nebo pomocí QR kódu).
Sraz je vždy u točny trolejbusů Hulváky (u kamenného kříže).