Hulvácký les: propíchnuté plíce Ostravy

Koupaliště v Hulváckém lese, 30. léta 20. století.
Koupaliště v Hulváckém lese, 30. léta 20. století.

Hulvácký les patří k nejznámějším stromovým porostům na území města. Jeho známá historie sahá do raného novověku. Právě minulosti mnohdy až ikonických míst patří valná část komentované vycházky. Návštěvníci procházky se dozví informace o pojmenování lesa, o výstavbě říšské silnice v době Marie Terezie, jež les rozdělila na dvě části, ale také o budování Plzeňské ulice, která les dále rozčlenila. Chybět nebudou informace o zdejším funkcionalistickém koupališti, Jarkově výletní restauraci, památném stromu, o novoveské vodárně či o střelnici. Součástí vycházky je také ukázka historických fotografií, nechybí ani novinové a literární ukázky týkající se surových vražd, jež se udály roku 1887 právě v Hulváckém lese…

Trasa 2 km, délka cca 90 minut, vstupné 100/80 Kč (hradí se na místě).
Sraz je vždy u točny trolejbusů Hulváky (u kamenného kříže).