Přeskočit na obsah

Nové Vítkovice 2 (1894–1914): když město rostlo koloniemi

Vítkovická závodní tržnice z roku 1899, snímek okolo 1905.

Zatímco v komentované vycházce Nové Vítkovice 1 (1876–1893): Ostravská Anglie? přibližujeme počátky smělého urbanistického plánu, v tematicky navazujícím díle se dostaneme k dominantám závěrečné etapy výstavby Nových Vítkovic, která se soustředila zejména na výstavbu kolonií (kolonie Kairo, kolonie Jámy Louis, Josefínská kolonie, Mistrovská kolonie, Sirotčí kolonie). Právě kolonie budou středem našeho zájmu, ale přiblížíme si detailně například i budovu vítkovické radnice (1902), závodní tržnice (1899), obecního sirotčince (1898), starobince (1899) či místo, kde se nacházel nejstarší hřbitov (1875). Řeč bude také o povýšení Vítkovic na město (1908) a o situaci ve Vítkovicích před 1. světovou válkou. Na komentovanou vycházku pak navazuje další díl Nové Vítkovice 3 (1914–1939): mezi světovými válkami – v přípravě).

Trasa 3 km, body zastavení zde, trvání cca 100 minut, vstupné 100/80 Kč (hradí se na místě).
Sraz je vždy před radnicí ve Vítkovicích. U místa srazu se nachází parkoviště a také tramvajová a autobusová zastávka Mírové náměstí, nechybí ani stojan sdílených kol NextBike.