Přeskočit na obsah

VIA SILESIA 8: Starý a Nový Rejvíz

Pohled na Rejvíz, počátek 20. století.

Co navštívíme a uvidíme?

Celodenní autobusový zájezd VIA SILESIA 8 vás provede historií a přírodou Rejvízu, dnešní části města Zlaté Hory. Nejprve se vydáme na vycházku do oblasti Starého Rejvízu, kde si připomeneme založení osady v nadmořské výšce necelých 800 m. Bavit se budeme o obživě zdejších obyvatel a způsobu života. Poté se vydáme ke zdejšímu kostelu. Cestou si připomeneme význačné objekty Rejvízu, povíme si základní data z jejich historie a ukážeme si dobové fotografie navštívených míst. Posléze se podíváme na rejvízský hřbitov a také do interiéru zdejšího kostela Jména Panny Marie. Následně přejdeme do Penzionu Rejvíz, kde bude přestávka na oběd (oběd možno objednat předem v rezervačním formuláři s ohledem na fakt, že restaurace by nestíhala uspokojit všechny účastníky zájezdu najednou). Při čekání na oběd se seznámíme s historií nejstarší budovy Rejvízu. Zajímat se budeme o její stavební vývoj, majitele, využití a neopomeneme zmínit ani sérii unikátních vyřezávaných židlí. Po obědě se pak vydáme na komentovanou vycházku k Velkému mechovému jezeru. Zde bude náš výlet končit, poté přejdeme zpět k autobusu a vydáme se zpět k Ostravě. Celkově za den po Rejvízu nachodíme 8 km (rovné trasy, asfalt, lesní pěšiny, můstky). Myslete na případnou nepřízeň počasí.

Cena a rezervace?

Cena zájezdu činí 990 Kč za osobu (zahrnuje dopravu a servis, vstupy, komentované prohlídky, informační brožuru o historii, nezahrnuje oběd). Rezervace se přijímají jen prostřednictvím vyplněného rezervačního formuláře, který stáhnete níže. Vyplněný jej prosím odešlete na email ostravskepesiny@gmail.com

Časový harmonogram zájezdu:

7:45 hod. : příjezd autobusu k nádraží Ostrava-Vítkovice

8:00 hod. : odjezd od nádraží Ostrava-Vítkovice, na opozdilce se vzhledem k přesně načasovanému programu nečeká

10:00 hod. : příjezd do Rejvízu

10:00 až 11:15 : vycházka na Starý Rejvíz, procházka ke kostelu Jména Panny Marie

11:15 až 11:45: komentovaná prohlídka kostela Jména Panny Marie, návštěva hřbitova

12:00 až 13:30 hod: návštěva nejstaršího podniku Rejvízu, možnost oběda, obědová přestávka

13:30 hod. : začátek komentované vycházky na Velké mechové jezero

16:00 hod. : odjezd z Rejvízu

18:00 hod. : plánovaný příjezd k nádraží Ostrava-Vítkovice.