Přeskočit na obsah

LEXA V LUNĚ: Ostrava židovská (fotopřednáška)

Vypálení přívozské synagogy v Hlávkově ulici, noc z 9. na 10. června 1939.

Fotopřednáška P. L. Přendíka plná historických snímků města zobrazuje příběh židovské komunity a synagog v Ostravě od počátků do roku 1945.

Další premiérová fotopřednáška vás provede dějinami židovské komunity v Ostravě. Představení tématu zahájíme prvními písemnými zmínkami o židech na území Ostravy. Dále se seznámíme s čelními osobnostmi židů, bez nichž by Ostrava patrně neprožila boom průmyslové revoluce (Rothschildové, Gutmannové, Strassmannové ad.). Při našem putování dojdeme k roku 1875, kdy v Moravské Ostravě vznikla židovská náboženská obec. Jen o pár let později byla postavena také hlavní ostravská synagoga (1879), která byla následně doplněna o další synagogy v Přívoze, Vítkovicích a menší modlitebny v Zábřehu nad Odrou a Hrušově. Právě objekty ostravských synagog budou hlavním tématem představení. Neopomeneme ani vznik ortodoxní synagogy v Žerotínově ulici a zastavíme se i u židovské školy nedaleko kostela sv. Václava. Následně dojdeme k smutným chvílím: k postupnému vypalování ostravských židovských kultovních míst na jaře 1939, k prvnímu evropskému transportu židů, který vyjel právě z našeho města v říjnu 1939. Závěr přednášky bude patřit statistikám, abyste si udělali představu, jak velká byla ostravská židovská komunita a jak rychle zmizela. Jako vždy nebudou chybět dobová vyobrazení, srovnávací pohledy ze současnosti a slovní doprovod Petra Lexy Přendíka.

Délka přednášky 90 minut, jednotné vstupné 150 Kč, vstupenky můžete zakoupit v pokladně kina Luna či KD K-Trio, nebo pohodlnou cestou online.