Přeskočit na obsah

O autorovi

Narodil jsem se roku 1991 v Ostravě-Vítkovicích a od té doby jsem žil v Zábřehu nad Odrou, od roku 2000 bydlím v Jubilejní kolonii v Hrabůvce. Vystudoval jsem Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obory český jazyk + literatura, historie, základy pedagogiky a psychologie.

Při tvorbě odborných přednášek a komentovaných vycházek Ostravou se soustřeďuji zejména na okrajové a dosud neprobádané části Ostravy a na témata a osobnosti, kterým dosud nebyla věnovaná patřičná pozornost. Snažím se též vymanit klasickému pohledu na Ostravu jako na průmyslové město a představuji moravskoslezskou metropoli jako město zeleně, jež je načichlé specifickou minulostí, jazykem i tradicemi. Často se zaměřuji na architekturu, urbanismus, městskou zeleň a městskou společnost od nástupu průmyslové revoluce do současnosti.

Pracuji ve funkci kronikáře městského obvodu Ostrava-Jih, v němž celý život žiji. Díky svému povolání mám možnost detailně nahlížet do minulosti i současnosti Ostravska. Ve volném čase se věnuji poznávání moravské a slezské krajiny, přípravě přednášek, tvorbě rodokmenů či vydávání publikací. Mezi mé koníčky patří historická cyklistika, turistika v rámci Ostravska a Jesenicka, český kubismus a mechanické hodinové stroje.

Zajímám se o historické bicykly a jsem předsedou obnoveného Klubu českých velocipedistů Moravan v Ostravě-Hrabůvce. Kromě restaurování starých jízdních kol připravuji také výstavy mapující dějiny cyklistiky v českých zemích.

Všechny mé koníčky a zájmy se snažím spojovat právě při přípravě tras Ostravských pěšin, abych předal mnohdy náročně získané informace dalším lidem.

Petr Lexa Přendík, zakladatel Ostravských pěšin