Přeskočit na obsah

Rezavka: lužní (pra)les Ostravy

Rezavka v podzimním hávu.

Komentovaná vycházka seznamuje zájemce s Přírodní rezervací Rezavka, jež se rozkládá na ploše 84 ha v katastru Svinova. Během vycházky, která vede napříč celým chráněným územím, se nejprve budeme zabývat zdejšími přírodními poměry. Zaměříme se obecně na rostliny a živočichy, kteří jsou pro oblast typičtí. Lužním lesem budeme postupovat k malebným scenériím. Zaměříme se na raně novověký náhon Mlýnka a na historii zdejšího rybnikářství. Naše cesta povede pěšinami, přes lávky a mostky. Povídat si také budeme o cestě k vyhlášení přírodní rezervace a chybět nebudou ani dopravní témata, neboť právě dopravní komunikace svírají tuto jedinečnou oblast Ostravy. Vycházka končí u ptačí pozorovatelny ve Svinově (odtud je možné se vydat směrem k svinovskému nádraží, případně se jinou pěšinou vrátit zpět k Decathlonu). Doporučujeme vzít si lepší obuv (místy blátivý terén, občas nutnost překročit spadlý kmen), ošetřit se můžete též repelentem.

Trasa 3,2 km (počítejte s dalšími 2 km při návratu), body zastavení zde, trvání 120 minut. Vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti, nebo pomocí QR kódu). Sraz je v Rudné ulici u kruhového objezdu u Decathlonu.