Přeskočit na obsah

Stará Bělá aneb Z nejstarších dějin Bělé i Ostravy

Stará Bělá na pohlednici, okolo 1920.

Vycházka Starou Bělou, která patří k nejstarším obcím na území současné Ostravy, přibližuje dějiny nynějšího městského obvodu Ostravy od založení do 2. světové války. Pozornost je věnována založení Bělé ve 13. století a dvěma starým tvrzím, dále již neexistujícímu dřevěnému kostelu sv. Mikuláše a současnému baroknímu chrámu zasvěcenému sv. Janu Nepomuckému. Vycházka připomene také historii Katolického domu, Husova sboru a drobných sakrálních památek. Představen je v několika zastaveních život a zásluhy starobělského faráře Fabiána Gregárka. Na vycházce zazní také historie zdejšího školství a spolkového života. Závěr prohlídky je vyplněn dějinami dvou starobělských lesů a minulostí a současností Jubilejní vodárny císaře Františka Josefa.

Trasa 2 km, trávní cca 100 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti nebo pomocí QR kódu).
Sraz je v Blanické ulici u hřbitova ve Staré Bělé.