Přeskočit na obsah

Z Nové Bělé do Mitrovic

Nová Bělá na pohlednici z roku 1910.

Komentovaná procházka Novou Bělou, o níž se písemné prameny zmiňují poprvé roku 1392, přiblíží zájemcům dějiny dnešního ostravského obvodu, který je tvořen pěti sty rodinnými domy. V této klidné lokalitě se vám bude líbit: navštívíme zdejší kapli sv. Kříže z roku 1795 a málo známou kapličku sv. Josefa v Mitrovicích. Zde si také připomeneme vznik osady Mitrovice na konci 18. století. Během vycházky se seznámíme s dějinami novobělského školství, církevní správy a spolků. Nezapomeneme ani na zdejší hostinec U Balcara a ukážeme si most s náspy, který měl sloužit pro provoz nerealizované dráhy z Mariánských Hor do Brušperku.

Trasa 3 km, body zastavení zde, trvání cca 100 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti nebo pomocí QR kódu).
Sraz je na zastávce MHD Nová Bělá, křižovatka.