Přeskočit na obsah

Ostravské děvky aneb O nejstarším řemesle v Ostravě

Ostravské lauby, 30. léta 20. století.

Ostravsko patřilo od 19. století k městům, kde řemeslná prostituce jen kvetla. Nejprve se zájemci seznámí s historií prostituce na území Moravské Ostravy a také s prvními veřejnými domy, jež začaly vznikat v hojném počtu od 80. let 19. století. Následně si představíme nevěstky, nejvyšší kastu ostravských prostitutek. Ve Stodolní ulici srovnáme ostravské bordely s úrovní jiných měst a přiblížíme si výdělek tohoto řemesla. Dále si představíme animírky, střední třídu prodejných žen, stejně jako pouliční šlapky. Představíme si i další profese spjaté s prostitucí – pasáky, kuplířky a agenty. Nakonec si přiblížíme také šlapky hledající práci přímo v ulicích města. Během vycházky zazní také (překvapivé, někdy humorné) ukázky z dobového tisku a policejních hlášení, které se váží k prostituci. Součástí vycházky je ukázka historických snímků, jež se vážou k zájmovým místům trasy.


Trasa 1,6 km, délka cca 90 minut, jednotlivé body zastavení zde, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti nebo pomocí QR kódu).
Sraz je vždy u podchodu železniční stanice Ostrava-Stodolní.