Přeskočit na obsah

Martinov: za přírodou i historií

Okénková pohlednice Martinova, okolo 1910.

Komentovaná vycházka Martinovem přibližuje v několika zastaveních jednotlivá staletí dějin vsi, která byla roku 1960 připojena k Ostravě. Na začátku vycházky projdeme částí přírodní památky Turkov, kde můžeme pozorovat pozůstatek lužního lesa. Kolem martinovského dvoru se vydáme směrem k místní části Svoboda, jež vznikla jako čtvrť rodinných domů v meziválečném období. Odtud pak projdeme do historického centra Martinova, kde si přiblížíme zdejší pamětihodnosti, zejména v podobě zvonice a uměleckých děl. Zastavíme se také u etymologie názvů ulic a míst. Během vycházky si připomeneme rovněž zdejší industriální objekty. Součástí vycházky je ukázka historických snímků a pohlednic.

Komentovaná vycházka pořádaná dne 10. září 2023 je přístupná zdarma – je hrazena z finančních prostředků městského obvodu Martinov. Děkujeme!!!

Trasa 2,6 km, body zastavení zde (v přípravě), trvání cca 90 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti nebo pomocí QR kódu).
Sraz je u železniční stanice Ostrava-Třebovice.