Přeskočit na obsah

Koblov: nepoznaná (po)hraniční ves v rohu země

Centrum Koblova po připojení k nacistickému Německu, okolo 1940.

Komentovaná vycházka seznamuje zájemce s historií Koblova, na jehož katastru zanechali stopy již pravěcí lidé. Během vycházky se návštěvníci seznámí s obecnými dějinami Koblova. Přiblížena bude nejprve nejstarší historie, vznik pojmenování, obecní znak a také unikátní nález meče z doby bronzové. Poté se vydáme kolem zdejší kaple Panny Marie do centra Koblova, kde kdysi stál nýtovaný Alžbětin moc, který se klenul nad Odrou, jež tvořila dlouhá léta hranici mezi Pruskem a Rakouskem, respektive ČSR. Při procházce kolem Odry návštěvníci poznají příběhy zdejšího vodního hospodářství. Další část vycházky bude věnována důlnímu průmyslu, dolu Koblov a těžbě štěrkopísku. V závěru vycházky projdeme pod někdejším železničním náspem k vojenským kasárnám, kde naše vycházka skoční v malebné dubové aleji.

Trasa 3 km, délka trvání 100 minut, jednotlivé body zastavení zde. Vstupné 120/100 Kč (platí se na místě v hotovosti, nebo pomocí QR kódu).
Sraz je vždy v ulici Koblovská na autobusové zastávce Lámař
(zajíždí zde linka č. 52).