Přeskočit na obsah

Proskovice: malebný ostravský Betlém

Okénková pohlednice Proskovic, 30. léta 20. století.

Vycházka malebnými Proskovicemi, kde panuje až starosvětský charakter (myšleno v dobrém slova smyslu), vás jistě mile překvapí. Naleznete zde tzv. Sunkův mlýn, který je dnes považován za nejzachovalejší mlýn s mlecím zařízením z počátku 20. století. Historie mlýna sahá až do časů po třicetileté válce. Tehdy se v říční nivě řeky Odry rozkládaly také rybníky. Obvod zaujme rovněž celou řadou drobných sakrálních památek. Během procházky se dozvíte, kdy byly Proskovice založeny a jak asi vypadaly na sklonku středověku. Pozornost je věnována světci, sv. Floriánovi, kterému je zasvěcena nejen skromná kaplička z 18. století, ale také zdejší kostel (a rovněž penzion). Svatý Florián zájemce doprovází i na cestě ke zdejší radnici a za jednou z posledních funkčních prodejen spotřebního družstva Budoucnost. I když se Proskovice roku 1976 připojily k městu Ostravě, stále zde přetrvává bohatá spolková činnost. V letních měsících se můžete po prohlídce osvěžit v místním koupališti nazvaném Kuňkaliště. Právě v jeho blízkosti, kde začíná CHKO Poodří, naše prohlídka končí.

Trasa 2,6 km, body zastavení zde, trvání cca 100 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se na místě v hotovosti nebo pomocí QR kódu).
Sraz je na konečné stanici autobusových linek č. 26 a 27 (zastávka MHD Proskovice). V blízkosti výchozího bodu je rovněž parkoviště.