Proskovice: nejmalebnější část na okraji Ostravy

Proskovická sokolovna, snímek z roku 1927.

Vycházka malebnými Proskovicemi, kde panuje až starosvětský charakter (myšleno v dobrém slova smyslu) vás jistě překvapí. Naleznete zde tzv. Sunkův mlýn, který je dnes považován za nejzachovalejší mlýn s mlecím zařízením z počátku 20. století. Historie mlýna však sahá do časů po Třicetileté válce. Tehdy se v říční nivě řeky Odry rozkládaly také rybníky.

Během procházky se dozvíte, kdy byly Proskovice založeny a jak asi vypadaly. Pozornost je věnována světci, sv. Floriánovi, kterému je zasvěcena nejen skromná kaplička z 18. století, ale také zdejší kostel (a rovněž penzion). Svatý Florián zájemce doprovází i na cestě ke zdejší radnici a za jednou z posledních funkčních prodejen spotřebního Družstva Budoucnost. Během vycházky zazní dějiny místních spolků a školství. I když se Proskovice roku 1976 připojily k městu Ostravě, stále zde přetrvává bohatá spolková činnost. V letních měsících se můžete po prohlídce osvěžit v místním koupaliště nazvaném Kuňkaliště. Právě v jeho blízkosti, kde začíná CHKO Poodří, naše prohlídka končí.

Trasa 2,6 km, body zastavení zde, trvání cca 100 minut, vstupné 100/80 Kč.
Sraz je vždy na konečné stanici autobusových linek č. 26 a 27 (zastávka MHD Proskovice). V blízkosti výchozího bodu je rovněž parkoviště.