Hošťálkovice: signály mezi minulostí a současností

Pohlednice Hošťálkovic, okolo 1900.

Dějiny Hošťálkovic datujeme poprvé rokem 1434, kdy se objevuje první spolehlivá zmínka o Hošťálkovicích, které jsou součástí Ostravy. Naši komentovanou vycházku však začneme u vysílače, kde si přiblížíme nejstarší dějiny Hošťálkovic a popíšeme si také minulost a současnost vysílačů. Při procházce Hošťálkovicemi neopomeneme zdejší církevní památky, zámeček, spolkový život, vrchnostenský vývoj, Hošťálkovice v období 2. světové války a navštívíme také zdejší rozhlednu, která nabízí pohledy na celé Ostravsko. Právě zde naše vycházka ,,na ostravském kopci“ skončí.

Trasa (v přípravě), délka cca 90 minut, vstup 100/80 Kč.
Sraz je vždy na autobusové zastávce Hošťálkovice, vysílač.