Přeskočit na obsah

Ostravské hotely: neřest i luxus

Ostravský hotel Imperial na pohlednici z roku 1910.

Komentovaná vycházka představuje podobu a vývoj ubytovacích služeb v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století. Bavit se budeme nejen o historických hotelích, ale také o nových zařízeních, které od 90. let 19. století vznikaly ve městě. Během vycházky se seznámíme s hotely, které se zapsaly do dějin města: U Zeleného stromu, Grand hotel, Zuber, National, Imperial, Royal, Slavia, hotel radvanického pivovaru, Slavia, Brioni či Quittner. U každého hotelu si přiblížíme, čím byly hotely vybaveny, jaký byl jejich příběh a jak byl podnik vnímán ostravskou veřejností. Součástí vycházky bude ukázka historických snímků a pohlednic a také citace z dobového tisku.

Trasa 2 km, délka trvání 90 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se v hotovosti na místě nebo pomocí QR kódu).
Sraz je na Smetanově náměstí u vodotrysku.