Přeskočit na obsah

Když Svinovem staletí letí

Svinovské nádraží okolo roku 1930.

Komentovaná vycházka Svinovem přibližuje dějiny jedné z nejstarších částí Ostravy, která náleží do území Slezska. Začneme vyprávěním o nejstarší písemné zmínce z roku 1265. Na naší trase budeme sledovat vývoj Svinova v jednotlivých staletích. Dospějeme k období, kdy Svinov ovlivnila doprava – nejen ta silniční, ale od 40. let 19. století též železniční. Projdeme si výpravní budovu svinovského nádraží a zmíníme se také o tramvajových drahách do Kyjovic, Klimkovic a Přívozu. Dále se zaměříme na průmysl v podobě nedaleké válcovny a rourovny. Neopomeneme si přiblížit také rozvoj sousední kolonie. Poté si prohlédneme církevní stavby v podobě funkcionalistického Husova sboru a katolického kostela Krista Krále. Zmíníme též zaniklou kapli sv. Jana a Pavla a zastavíme u otázky svinovského školství. Smutný pohled se nám naskytne na chátrající svinovský dvůr, jakož na nejstarší dochovanou stavbu Svinova. Závěrem vycházky projdeme mezi starými domky k romantickému Grauerovu lihovaru, který byl postaven na konci 19. století a patřil k největším ve Slezsku. Právě u něj naše vycházka skončí povídáním o zdejší kolonii.

Trasa 4 km, body zastavení zde, trvání cca 100 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se v hotovosti na místě nebo pomocí QR kódu).
Sraz je před prosklenou halou nádraží Ostrava-Svinov (u vodotrysků).