Přeskočit na obsah

Když Svinovem proletí dvě staletí

Svinovské nádraží okolo roku 1930.

Komentovaná vycházka přibližuje dějiny jedné z nejstarších částí Ostravy, která náleží do území Slezska. Od první písemné zmínky v roce 1265 budeme sledovat dějiny skromné vesničky, která zažila zásadní převrat ve 40. letech 19. století. Právě tehdy zde vznikla nádražní stanice na Severní dráze Ferdinandově, která rozproudila život v dosud tiché obci. Nebyla to jen železnice, došlo zde k rozvoji průmyslu, dopravy, ke stavebnímu boomu, k rozmachu spolků i církevního života. Právě období let 1850–2020 bude hlavním tématem vycházky.

Trasa 4 km, body zastavení zde, trvání cca 100 minut, vstupné 120/100 Kč (hradí se v hotovosti na místě nebo pomocí QR kódu).
Sraz je vždy před prosklenou halou nádraží Ostrava-Svinov (u vodotrysků).