Svět moravskoostravských kaváren 1800–1945

Kavárna Austria na místě nynějšího objektu Fénix, okolo 1900.

Café Frankl, Wolny, Austria, Union, Habsburg, Bellevue, Edison, Savoy, Bristol, Arco, Elektra, Orient, de l´Europe, Fénix, Minikinokavárna, Daniel… To jsou jen některé z názvů kaváren, které vznikaly zejména od 40. let 19. století v Moravské Ostravě. Svět zaniklých i dvou existujících kaváren budete mít možnost poznat během vycházky centrem města. Dozvíte se o vzniku nejstarších kaváren ve městě a jejich prudkém rozvoji v 1. polovině 20. století. Součástí vycházky jsou ukázky historických fotografií a dobových textů. Komentovaná vycházka končí v kavárně Daniel, která je v současnosti nejdéle fungující kavárnou v centru Ostravy – v loňském roce oslavila 20. jubileum.

VSTUP ZDARMA A BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE.
Vycházka se koná za finanční podpory města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rámci dotace v oblasti kultury a uměleckých aktivit na rok 2021.

Trasa 2,3 km, body zastavení zde, trvání 100 minut. Vstupné 100/80 Kč.
Sraz je vždy na Kostelní ulici před Minikino kavárnou (mezi kostelem sv. Václava a Masarykovým náměstím).