Prvorepublikové dominanty Moravské Ostravy aneb Po stopách architekta Ernsta Kornera

Obchodní dům RIX z roku 1928.

Komentovaná vycházka přibližuje zájemcům dílo Ernsta Kornera (1888–1966), který patří k předním architektům první republiky v Ostravě. Architekt německo-židovského původu má v centru města unikátní počet realizací, které si přiblížíme. Procházka začíná medailonkem Kornerova života. Následně se v prvních zastaveních zaměříme na tři pomyslné etapy Kornerova vývoje, a to na jeho cestu od historismu přes expresionismus k funkcionalismu. Blíže si popíšeme např. Krausovu vilu na Nádražní třídě a nedaleké Nesselrothovy pasážní domy na ulici 28. října, neopomeneme ani hotel Palace, obchodní dům RIX, ředitelství někdejší komanditní společnosti Julius Rütgers a celou řadu obytných domů. Během vycházky zjistíte, že Kornerovo dílo je natolik kvalitní, že se nám dochovalo téměř v původní podobě bez větších zásahů.

VSTUP ZDARMA A BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE.
Vycházka se koná za finanční podpory města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rámci dotace v oblasti kultury a uměleckých aktivit na rok 2021.

Trasa 1,7 km, trvání cca 90 minut.
Sraz je vždy na tramvajové zastávce Elektra.