Přeskočit na obsah

Temným Bělským lesem s lampiony

Lucerna ve Starobělských Lurdech
Lucerna ve Starobělských Lurdech

Netypická komentovaná vycházka Bělským lesem s lampióny a lucernami vede temnými místy největšího městského lesa střední Evropy. Během vycházky se dozvíte informace z historie a současnosti lesa. Pozornost je věnována nejčastěji tématům spjatým s vodou, např. Starobělským Lurdám, významnému poutnímu místu. Zazní též několik literárních ukázek, které líčí, jak les vypadal ve 30. letech 20. století a s jakými návštěvnickými problémy se potýkal. Nebudou chybět ani zprávy o vraždách, které se zde v minulosti udály a také o nejbrutálnější sérii vražd, které se udály na konci 19. století v Hulváckém lese.

Trasa 3,5 km, délka cca 100 minut, vstupné 100/80 Kč.
Sraz je vždy u tramvajové zastávky Výškovice.