Přeskočit na obsah

LEXA V POKLADU: Poruba v historických fotografiích (fotopřednáška v letním kině Amfi)

Porubská náves ve 20. letech 20. století. Místo, které dnes nevypadá tak idylicky…

Popularizační fotopřednáška Ostravských pěšin zaměřená na historii Poruby od pravěku do 50. let 20. století. Historické snímky, pohlednice, srovnání s dneškem, zajímavá data i události, osobnosti. Pořadem provází Petr Lexa Přendík.

Projekt Ostravské pěšiny představí netradičním způsobem historii Poruby od pravěké doby do 50. let 20. století. Za pomocí historických fotografií, pohlednic a dalších materiálů archivní povahy zhlédnete příběh Poruby na plátně letního kina Amfi. Ostravský průvodce Petr Lexa Přendík začne odvíjet příběh od bludného balvanu, jenž byl objeven v roce 1928. Právě ten je prvním hmatatelnou stopou porubských dějin. Autor fotopřednášky vás pomocí historických vyobrazení seznámí s dějinami porubského kostela, zámku, mlýnů, představí zdejší spolkový život, obyvatelstvo a neopomene ani na záběry související s dějinami dopravy a průmyslu. Zajímavostí budou také srovnávací snímky, na kterých porovnáte, nakolik se porubská zákoutí proměnila za jedno století.

Délka přednášky 75 minut, jednotné vstupné 150 Kč, vstupenky můžete zakoupit v pokladně kulturního domu Poklad, nebo pohodlnou cestou online zde