Přeskočit na obsah

Evropský týden mobility: vycházky ZDARMA

  • 🕐 , , 📌 
    sraz uveden u každé vycházky, viz níže
Akce v rámci Evropského týdne mobility financuje statutární město Ostrava.

Nač se můžete těšit?

Statutární město Ostrava se i letos zapojuje do akce Evropský týden mobility. Spolu s Ostravskými pěšinami budete mít v rámci týdne možnost projít si například zelená a málo známá místa mezi Výškovicemi a Svinovem. Vyrazíme také spolu po cyklotrasách na kole mezi jednotlivými ostravskými náměstími a podíváme se na zajímavosti Ruské ulice, která je jednou z hlavních os Vítkovic. Na vycházky/vyjížďky není potřeba se dopředu rezervovat, kapacita není omezena. Jednotlivé vycházky jsou hrazeny z finančních prostředků města Ostravy, a proto jsou všem přístupné ZDARMA. Pěší vycházky se konají za každého počasí, cyklovyjížďka bude v případě deště přesunuta na náhradní termín. Zúčastnit se můžete těchto akcí:

Přívozské náměstí na počátku 20. století.

Komentovaná cyklovyjížďka seznamuje zájemce s historií ostravských náměstí. Od přívozského náměstí Svatopluka Čecha se po cyklotrasách budeme přesouvat k Prokešovu náměstí, náměstí Jiráskovu, Masarykovu, dále projedeme náměstím Biskupa Bruna, Mírovým náměstím, náměstím Jiřího z Poděbrad, abychom v závěru dojeli na náměstí Generála Svobody a nové náměstí Ostrava-Jih. Na každém náměstí bude nastíněna základní historie prostoru, průvodce Petr Lexa Přendík bude přibližovat různé zajímavosti, osobnosti, architektonické pozoruhodnosti a ukáže také historické fotografie navštívených míst.

Sraz na náměstí Svatopluka Čecha před kostelem. Délka cca 100 minut. Vstup zdarma a bez předchozí rezervace.

Svinovské nádraží ve 30. letech 20. století.

Komentovaná vycházka začínající ve starých Výškovicích přibližuje zachovalé přírodní zajímavosti v okolí Odry. Nejprve poznáte staré meandry Odry, který byly při regulaci řeky v 30. letech zaslepeny. Poté projdeme kolem někdejších výletních míst u pramene v Korýtku a u Lazara, abychom mohli pokračovat do Svinov kolem zaniklých meandrů Odry v oblasti přírodní rezervace Rezavka. Zaměříme se také na jeden z nejstarších náhonů v ČR (Mlýnka) a na historii rybnikářství a jeho pozůstatky na katastru Svinova. Vycházka končí nedaleko svinovského nádraží. Součástí vycházky je ukázka historických snímků.

Sraz u autobusové zastávky Staré Výškovice. Délka cca 120 min. Vstup zdarma a bez předchozí rezervace.

Albertova, dnes Ruská ulice s přejezdem vlečné dráhy, okolo 1910.

Komentovaná vycházka seznamuje zájemce se vznikem a historií Ruské ulice ve Vítkovicích, která byla budována v 80. letech 19. století jako spojnice mezi rozvíjejícím se Zábřehem a Vítkovickými železárnami. Směrem od Dolní oblasti Vítkovic se seznámíme s historií železáren, Rothschildů, se závodní nemocnicí, Mírovým náměstím, s význačnými stavbami Nových Vítkovic. Pozornost bude věnovaná také tramvajovým drahám, které byly vybudovány v ose ulice, nebo ji protínaly. Dále se zaměříme na zdejší hostince, židovskou komunitu i modlitebnu, jež byla roku 1939 vypálena nacisty. Vycházku ukončíme u nejkolosálnější stavby v okolí ulice: u Ostravar arény. Součástí vycházky je ukázka historických snímků.

Sraz na začátku Ruské ulice u tramvajové zastávky Dolní oblast Vítkovic. Délka cca 90 minut. Vstup zdarma a bez předchozí rezervace.

Pro více akcí v rámci Evropského týdne mobility 2023 klikněte zde.