Přeskočit na obsah

Silvestrovská vycházka z Třebovic do Hošťálkovic a Nové Vsi

Pohled na zábavu u přívozu pod Hošťálkovicemi, okolo 1920.

Silvestrovská vycházka začíná u bývalého zámeckého parku v Třebovicích, odkud vás provede směrem k Hošťálkovicím. V nich zavítáme k pozorovatelně civilní obrany na Hladovém vrchu, který patří k lokalitám s doloženým pravěkým osídlením. Dále budeme pokračovat alejí do kopce k hošťálkovické rozhledně. Představíme si budovu, která byla kdysi zámkem a pak budeme sestupovat směrem k Nové Vsi. Překročíme Odru a od ní budeme pokračovat neznámými uličkami Nové Vsi ke kostelu sv. Bartoloměje, který má gotické základy. Nakonec dorazíme k novoveským rybníkům, kde naše vycházka skončí přípitkem. Součástí vycházky je prezentace historických snímků zájmových míst.

Trasa 9 km, délka cca 180 minut. Vstup 250 Kč (hradí se na místě v hotovosti nebo pomocí QR kódu).
Sraz v blízkosti autobusové zastávky Třebovice v ulici Třebovická u bývalého zámeckého parku.