Přeskočit na obsah

Ostravská pěšina (nultý ročník celodenního komentovaného pochodu)

Byla to tato cestička, která dala celému projektu jméno…

Celodenní pochod napříč Ostravou s názvem Ostravská pěšina si klade za cíl ukázat účastníkům město z úplně jiného pohledu, než na který jsou zvyklí z chodníků a silnic. Ostravská pěšina provádí zájemce mezi protilehlými hranicemi města tak, aby tato cesta vedla opravdovými nezpevněnými cestami, pěšinami, loukami, podél břehů potoků a řek, případně v nutných případech čtvrtěmi rodinných domů. Během celodenní vycházky poznáte krásy i unikáty Ostravy v rámci jednotlivých zastavení, která pamatují i na možnost občerstvení. Trasa celodenního pochodu měří 19 km a můžete ji nalézt zde. Během pochodu se budete s Petrem Lexou Přendíkem zastavovat na významných místech, kde si přiblížíme historii, osobnosti, architekturu i přírodní zajímavosti. Pochod začíná v 9 hodin na konečné točně autobusů Proskovice. Tempo je průměrné, trasa nenáročná, atmosféra pohodová a přátelská.

Trasa pochodu měří 19 km, zastavíme se na těchto místech:

 1. Proskovice
 2. kaple sv. Floriána v Proskovicích
 3. barokní kříž s balustrádou z 18. století
 4. Staňkův kříž uprostřed polí s panoramatickými výhledy do krajiny
 5. vodárna v Pešatku
 6. kamenný kříž na okraji pole ve Staré Bělé
 7. revitalizované rybníky Pod Hůrou ve Výškovicích
 8. přestávka na občerstvení v Řízkárně U Orla
 9. kaple Panny Marie ve starých Výškovicích
 10. procházka kolem výškovických tůní, někdejšího koryta Odry
 11. pramen v Korýtku
 12. železniční most na Polanecké spojce z roku 1965
 13. okraj Polaneckého lesa
 14. Rezavka, lužní les, paměť krajiny, nejstarší vodní náhon
 15. svinovské tůně
 16. Grauerův romantický lihovar
 17. svinovská rourovna
 18. Třebovice
 19. třebovický kostel
 20. zastavení v zámeckém parku v Třebovicích s přednáškou o Marii Stonawské, přestávka na občerstvení
 21. přechod řeky Opavy
 22. Hošťálkovice
 23. Hladový vrch – pravěká osada, pískovcový lom, pozorovatelna civilní obrany
 24. rozhledna Hošťálkovice
 25. zakončení výletu v Hošťálkovicích (forma dle aktuálního počasí)

Cena pochodu za osobu činí 500 Kč (průvodcovské služby, historické fotografie v brožuře pro každého, pamětní list). Akce se může zúčastnit max. 50 osob. Platbu je možné provést pouze na místě v hotovosti, nebo pomocí QR kódu. Důležité je být na pochod registrovaný do 29. září!
Na pochod se prosím registrujte na emailové adrese ostravskepesiny@gmail.com, kam zašlete údaje:

Pochod se koná jen za příznivého počasí (v případě vytrvalého deště bude vyhlášen nový termín).
Platba na místě (v hotovosti, nebo pomocí QR kódu).
Bližší dotazy na tel. č. 605 437 296.