Temným Bělským lesem s lampiony

Netypická komentovaná vycházka Bělským lesem s lampióny a lucernami vede temnými místy největšího městského lesa střední Evropy. Během vycházky se dozvíte informace z historie a současnosti lesa. Pozornost je věnována nejčastěji tématům spjatým s vodou, např. Starobělským Lurdám, významnému poutnímu místu. Zazní též několik literárních ukázek, které líčí, jak les vypadal ve 30. letech 20. … Pokračování textu Temným Bělským lesem s lampiony