Halda Hrabůvka: průmyslová skládka, postindustriální krajina

Komentovaná vycházka seznamuje zájemce s dějinami jednoho z největších průmyslových odvalů OKR. Na začátku přednášky si zájemci vyslechnou informace o nejstarších zmínkách o prostoru dnešní haldy. Vycházka dále sleduje založení a vývoj haldy napříč 20. stoletím. Na jednotlivých zastaveních dokumentuje přírodní poměry, druhy ukládaného odpadu a také opakované snahy o rekultivaci postindustriální krajiny. Pozornost je též věnována … Pokračování textu Halda Hrabůvka: průmyslová skládka, postindustriální krajina