Z Nové Bělé do Mitrovic

Komentovaná procházka Novou Bělou, o níž se písemné prameny zmiňují poprvé roku 1392, přiblíží zájemcům dějiny dnešního ostravského obvodu, který je tvořen pěti sty rodinnými domy. V této klidné lokalitě se vám bude líbit: navštívíme zdejší kapli sv. Kříže z roku 1795 a málo známou kapličku sv. Josefa v Mitrovicích. Zde si také připomeneme vznik … Pokračování textu Z Nové Bělé do Mitrovic