Bělský les: od středověku po současnost

Oblíbená komentovaná vycházka Bělským lesem připomíná historii největšího městského lesa v ČR od středověku po současnost. Pozornost je věnována středověkým a raně novověkým zápisům týkajících se lesa. Zazní také ukázka obrazu ,,Běláku“ z meziválečného období. Neopomeneme ani druhou světovou válku, tramvajovou trať, rybníky, prameny, studánky a zaměříme se také na minulost i současnost starobělských Lurd. … Pokračování textu Bělský les: od středověku po současnost