Bělský les: od středověku po současnost

Léčebna, tzv. Rekonvalescent, v Bělském lese, okolo 1910.

Oblíbená komentovaná vycházka Bělským lesem připomíná historii největšího městského lesa v ČR od středověku po současnost. Pozornost je věnována středověkým a raně novověkým zápisům týkajících se lesa. Zazní také ukázka obrazu ,,Běláku“ z meziválečného období. Neopomeneme ani druhou světovou válku, tramvajovou trať, rybníky, prameny, studánky a zaměříme se také na minulost i současnost starobělských Lurd. Vycházka vede také křížovou cestou z roku 2019. Naše putování končí u léčebny Vítkovických železáren.

Trasa 3 km, délka cca 120 minut, vstupné 100/80 Kč (hradí se na místě).
Sraz je vždy naproti restaurace Dakota na Plzeňské ulici (zastávka MHD Bělský les, v blízkosti je také stojan sdílených kol Nextbike).