Přeskočit na obsah

Ostravská pěšina!

Litografie Jakuba Alta, pohled na Moravskou Ostravu, 1855.

Celodenní pochod napříč Ostravou s názvem Ostravská pěšina si klade za cíl ukázat účastníkům město z úplně jiného pohledu, než na který jsou zvyklí z chodníků a silnic. Ostravská pěšina provádí zájemce mezi protilehlými hranicemi města tak, aby tato cesta vedla opravdovými nezpevněnými cestami, pěšinami, loukami, podél břehů potoků a řek apod. Během celodenní vycházky poznáte krásy Ostravy v rámci jednotlivých zastavení, která pamatují i na možnost občerstvení. Trasa celodenního pochodu měří v rozmezí 20–25 km a je určená pro běžně zdatné chodce.

Jak akce probíhá?

Po registraci a zaplacení poplatku dorazíte na předem smluvené místo, které bude východištěm pro putování napříč Ostravou. Obdržíte putovní deník, do něhož budete cestou dostávat razítka na jednotlivých stanovištích, na nichž se dozvíte také řadu zajímavostí. Po splnění celé trasy obdržíte účastnický list.

Přesný popis akce bude zveřejněn měsíc před ohlášením Ostravské pěšiny.